حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پتروشیمی و پالایشگاهی

کارگران پیمانکاری در سایت‌های مختلف پتروشیمی و پالایشگاهی روز پنجشنبه ۴ خرداد ماه با برپایی تجمعی خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند.

به گفته این کارگران، کارگران پیمانکاری پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، علیرغم وعده‌های مختلف هنوز از طرح طبقه‌بندی مشاغل که الزام مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار است بهره‌مند نشده‌اند. این کارگران می‌گویند: اگر طبقه‌بندی اجرا نشود، دستمزدهایشان بسیار ناچیز و ناکافی‌ست و کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. کارگران پیمانکاری در بندر خمینی، کارگران چندین فاز عسلویه و کنگان و کارگران نگهداری، تعمیرات و ساخت، از جمله کارگرانی هستند که از طرح طبقه‌بندی مشاغل محروم هستند.