حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پتروشیمی چوار ایلام

شماری از کارگران شرکتی و ساده‌ی پتروشیمی چوار ایلام روز دوشنبه 13 آذرماه در اعتراض نسبت به اجرایی نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل علیرغم وعده‌های متعدد تجمع اعتراضی کردند.

کارگران ساده پتروشیمی چوار ایلام همچنان در انتظار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند.حدود ششصد کارگر این پتروشیمی که سه سال است در این پتروشیمی با قراردادِ «کارگری ساده» مشغول به کارند؛دو سال است که مسئولان وعده می‌دهند طرح طبقه‌بندی را برای آنها اجرا می‌کنند اما هنوز خبری نشده و دستمزدهای آنها پایین است و بدون اجرای طبقه‌بندی نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند.طبق گفته معترضان:در این دو سال، عیدی، سنوات و مزایای مزدی کارگران نیز به موقع و به میزان مناسب پرداخت نشده است.این در حالی است که برای حدود هفتصد کارگر رسمی و قرارداد معین این پتروشیمی،طرح طبقه‌بندی اجرا شده است و مزایای مزدی خود را به موقع می‌گیرند.