حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پتروشیمی چوار ایلام

شماری از کارگران شرکتیِ پتروشیمی چوار ایلام روز چهارشنبه 19 مهرماه،از انتظار طولانی برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتراض کردند.

حدود ششصد کارگر شرکتی این واحد پتروشیمی بیش از دو سال است در انتظار اجرای قانون و افزایش حقوق ماهانه براساس اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند.این کارگران می‌گویند: ماده 48 تا 50 قانون کار، تدوین و اجرای طرح طبقه‌بندی را برای کارفرمایان الزام کرده است اما مشخص نیست چرا نظارتی بر اجرای این قوانین در کار نیست و چگونه کارفرمایان علیرغم مجازات‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده،از تدوین طرح و اجرای طبقه‌بندی طفره می‌روند.آنها همچنین می‌گویند:بخش بزرگی از تغییرات مدیریتی که بعد از خودکشی کارگران در ماه‌های گذشته وعده داده بودند محقق نشد و مدیران همچنان بدون تغییر سر کار مانده‌اند.