حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پتروشیمی چوار در ایلام

روز یکشنبه 2 خرداد ماه جمعی از کارگران روزمزد پتروشیمی چوار در ایلام در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم در حال حاضر، حقوق فروردین و اردیبهشت سال جاری به بهانه های مختلف به کارگران پرداخت نمی شود، این کارگران که در هر ماه، پانزده روز کار می‌کنند، می‌گویند: حقوق آنها نصف حقوق کارگران تمام وقت است و بنابراین نباید برای دریافت این حقوق ناچیز، ماه‌ها در انتظار بمانند. کارگران مذکور با بیان اینکه با دستمزد دریافتی حتی نیمی از هزینه‌های زندگی قابل تامین نیست بیان کردند: خواسته آنها این است که حقوق کارگران روزمزد بعد از پایان کار پرداخت شود.