حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پتروشیمی گچساران

روز یکشنبه 18 تیرماه شماری از کارگران شاغل در شرکت “او.دی.سی.سی” واقع در پتروشیمی گچساران در محل کار خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

لغو مالیات های گزاف بر حقوقها، بالا بردن استاندارد ایمنی کار و وضع درمان و بهداشت از جمله مطالبات اعلام شده این کارگران می باشد.نماینده کارگران معترض، اعلام کرد علاوه بر موارد ذکر شده ، کارگران خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود، افزایش دستمزدها، کاهش ساعات کاری و همچنین اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند.