حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پروژه‌ای موسسه رایانه شهر شهرداری تهران

صبح روز دوشنبه 6 شهریورماه،شماری از کارگران پروژه ای موسسه رایانه شهر شهرداری تهران در ساختمان اصلی شرکت کنترل ترافیک تهران اقدام به برگزاری تجمع کردند.

جمعی از کارکنان موسسه رایانه شهر که در پروژه های مرتبط با نگهداری تجهیزات شهری مشغول فعالیت هستند،همزمان با برگزاری جلسه هیئت مدیره موسسه رایانه شهر در این ساختمان،در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماهه مطالبات معوقه شان و همچنین شرایط کاری و عدم پاسخگویی مدیران این موسسه،معترض هستند.این کارکنان بخش فروش بلیت مترو تهران ضمن اعتراض به شرایط کاری خود،خواستار بازرسی وزارت کار از وضعیتِ شغلی شان و عملکرد پیمانکار شدند.