حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پروژه قطار شهری اهواز

 جمعی از کارگران شاغل در پروژه قطار شهری اهواز روز دوشنبه 31 شهریور ماه در اعتراض به عدم پرداخت دست‌کم ۱۵ ماه دستمزد  معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

آنها می گویند، باوجود پیگیری مداومی که برای دریافت به موقع دستمزدشان انجام داده‌اند اما پیمانکار مربوطه از ابتدای سال گذشته با متوقف کردن فعالیت پروژه تاکنون نسبت به انجام تعهدات مزدی عمل نکرده است. از قرار معلوم این کارگران که شمار آنها در حال حاضر ۲۰۰ نفر است، علاوه بر دستمزد، عیدی سال ۹۹ خود را دریافت نکرده‌اند و  وضعیت شغلی آنها نیز مشخص نیست.