حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پیمانکاری آبفای اهواز به حداقل حقوق دریافتی

شماری از کارگران پیمانکاری آب و فاضلاب اهواز، صبح چهارشنبه شنبه (۱۵ آذر ماه) به حداقل حقوق دریافتی خود معترض شدند.

این کارگران که بصورت«قرار داد درصدی»تحت مسئولیت یک پیمانکار در آب وفاضلاب اهواز مشغول به کارند گفتند: درآمد برخی از ما نزدیک به حداقل حقوق است و دریافتی ماهانه‌مان کفاف معاش زندگی‌مان را نمی‌دهد، این رقم باتوجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و غذایی ناچیز است. همچنین کارفرما بخشی از همین حداقل دستمزد را در هر ماه کم می‌کند. طی ما‌های گذشته نیز دریافتی تعدادی از همکاران یک تا سه میلیون تومان بوده است که آن هم با تاخیر چند ماهه پرداخت شده است.