حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پیمانکاری ارکان ثالث وزارت نفت

صبح روز شنبه 17 تیرماه جمعی از کارگران پیمانکاری ارکان ثالث وزارت نفت با برپایی تجمعی مقابل نهاد ریاست جمهوری خواستار پیگیری موضوع حذف پیمانکاران از وزارت نفت قبل از دادن رای اعتماد به وزیر نفت شدند.

به گفته کارگران ارکان ثالث: قریب به 105 هزار نفر به صورت شرکتی در شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت اعم از شرکت گاز، نفت، حفاری، پالایش، پخش فرآورده‌های نفتی مشغول کار هستند که در خواست همه آن‌ها خروج شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با وزارت نفت است.همچنین کارگران پیمانکاری ارکان ثالث وزارت نفت اعلام کرده اند: باید تکلیف موضوع حذف شرکت‌های پیمانکاری از وزارت نفت قبل از دادن رای اعتماد به وزیر نفت مشخص شود در غیر این صورت دست به اعتصاب خواهند زد.