حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پیمانکاری خدمات شهرداری ایلام

کارگران پیمانکاری خدمات شهرداری ایلام روز شنبه ۲۱ اسفند ماه با برپایی تجمعی خواستار پرداخت مطالبات سه ماهه خود شدند.

یکی از کارگران شهرداری ایلام از شرایط دشوار زندگی خود و همکارانش در نتیجه‌ عدم دریافت سه ماه حقوق خبر داد و گفته است: “در این اوضاع اقتصادی حقوق کارگران شهرداری ایلام که تحت مسئولیت یک پیمانکار فعالیت دارند، با احتساب اسفند ماه، سه ماه به تاخیر افتاده و آنها علیرغم همه سختی‌ها مجبورند بدون دریافت حقوق کار کنند”. به گفته این کارگر “علاوه بر دیرکرد در پرداخت دستمزدها، کارفرمای شرکت پیمانکاری از ابتدای سال جاری حق اضافه‌کاری‌ حدود ۱۰۰ کارگر شاغل در بخش خدمات شهرداری ایلام را پرداخت نکرده است”.