حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام

جمعی از کارگران شهرداری ایلام روز سه شنبه 25 خرداد ماه با برپایی تجمع نسبت به شرایط دشوار زندگی خود در نتیجه‌ عدم دریافت سه ماه حقوق، اعتراض کردند.

در این اوضاع اقتصادی و علیرغم تهدید کرونا، حقوق کارگران شهرداری ایلام که تحت مسئولیت یک پیمانکار فعالیت دارند سه ماه به تاخیر افتاده و کارگران علیرغم همه سختی‌ها به دلیل تهدیدهای شهرداری مبینی بر اخراج از کار، مجبورند بدون دریافت حقوق کار کنند. این کارگران همچنین افزودند، علاوه بر دیرکرد در پرداخت دستمزدها، کارفرمای شرکت پیمانکاری هنوز هیچ قراردادی با ۷۰ کارگر شاغل در بخش خدمات شهرداری ایلام منعقد نکرده است.