حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پیمانکاری طرح آبیاری کارون بزرگ

کارگران پیمانی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ روز شنبه 11 آذرماه با برگزاری تجمعی پیگیر تبدیل وضعیت شغلی خود شدند.

برخی منابع کارگری در شوشتر اعلام کردند:کارگران پیمانی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ که پیگیر وضعیت شغلی خود هستند،به صورت نمادین با پهن کردن سفره خالی در محدوده داخلی محل کار خود خواستار پیگیر تبدیبل وضعیت شغلی خود شدند.این کارگران می‌گویند: بیش از صد نفر از کارگران به دلیل‌ عدم تعیین تکلیف، در محوطه شرکت بهره‌برداری جمع شدند تا به مطالبه چندین‌ساله آنها پاسخ داده شود.این کارگران خواسته‌های خود را تبدیل وضعیت و جذب در کشت وصنعت کارون می‌دانند و می‌گویند: حدود ۱۵۰ نفر از آنها که در واحد‌های حراست، تعمیرات و بهره‌برداری مشغول کار هستند از سال ۹۵ پیگیر تبدیل وضعیت شغلی خود شده‌اند و علارغم انجام مصاحبه استخدامی، هنوز این اتفاق نیافتاده‌ و کارگران با ۱۵ سال پیشینه‌ کاری، با حداقل حقوق و مزایا کار می‌کنند.