حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پیمانکاری پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی

جمعی از کارگران پیمانکاری شاغل در شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر خمینی،روز جمعه 3 شهریورماه در اعتراض به عدم اجرای طرح تبدیل وضعیت استخدامی خود دست به تجمع زدند.

برخی کارگران پیمانکاری شاغل پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی که خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند می گویند: “چند سال است ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری از مسئولان شرکت،درخواست رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی کرده‌اند اما تغییری در روند قراردادها و میزان درآمد آنها ایجاد نشده است.این درحالی است که کار اصلی آنان،بارگیری موادشیمیایی از مخازن کشتی‌ها در اسکله است و در عین حال برخی همکاران آنها در واحد حراست،بهره‌برداری،تعمیرات،خدمات و واحد فضای سبز مشغول کارند.همچنین دستمزد و مزایای این کارگران در مقایسه با دیگر کارگران شرکت‌های پتروشیمی بندر خمینی متفاوت است و کارگران پیمانکاری‌ از دریافت پاداش و مزایایی که کارگران قراردادی رسمی دریافت می‌کنند،بهره‌مند نیستند.این کارگران از مدیرعامل شرکت میخواهند ضمن تبدیل وضعیت،به مطالبات عقب افتاده آن‌ها رسیدگی کند.