حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پیمانکاری چادرملو

کارگران پیمانکاری معدن چادرملو در اعتراض به عدم پاسخ مناسب از سوی روابط کار اداره کل استان در ارتباط با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و اجرایی نشدن قانون، صبح روز یکشنبه 1 دی ماه دست به تجمع زدند.

به گزارش منتشره، در جریان این تجمع این کارگران علی‌رغم رایزنی انجمن صنفی با آنها و قول پیگیری و دعوت آنان به برگشت به کار، همچنان بر تصمیم خود تا گرفتن جواب مناسب اصرار کرده و حاضر به ترک تجمع نشدند. قابل ذکر است که اداره روابط کار استان در جواب اعتراض نمایندگان کارگران که به وزارت ارسال شده بود، پاسخی مبهم ارائه کرده و همین موجب اعتراض کارگران شده است.