حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پیمانکاری چادرملو

روز سه شنبه 26 آذرماه، کارگران پیمانکاری شاغل در معدن چادرملو در اعتراض به وضعیت شغلی خود در مسجد این  مجتمع دست به تجمع زدند.

کارگران در خصوص تجمع خود می گویند، آنها نسبت به عملکرد اداره کار به ویژه اداره کل استان و تاخیر بیش از حد در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل  و عدم پاسخگویی مناسب مقامات به خواسته هایشان اعتراض دارند. آنها همچنین خواستار برقراری سرویس ایاب و ذهاب برای کارگران می باشند.