حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پیمانی صنعت نفت

کارگران پیمانی صنعت نفت روز شنبه 21 تیر ماه بار دیگر در اعتراض به  وعده های دروغین مقامات در خصوص اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دست به تجمع زدند.

بنابه گفته معترضان، با گذشت بیش از چهار ماه از ابلاغ دستورالعمل بهبود معیشت نیروهای پیمانکاری نفت ، هنوز شرکت های نفتی اقدام به اجرای آن نکرده اند. اسفندماه سال گذشته بود که وزیر نفت رژیم دستورالعمل بهبود معیشت نیروهای پیمانکاری صنعت نفت را ابلاغ کرد. طبقه بندی مشاغل و بیمه تکمیلی سراسری از مهمترین بندهای این دستورالعمل بود. اما با گذشت بیش از ۴ ماه از ابلاغ آن هنوز وعده های داده شده تحقق نیافته و کارکنان پیمانکاری شرکت های زیر مجموعه نفت اثری از اجرای این ابلاغیه در شرکت های خود مشاهده نکرده اند.