حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پیمانی متروی تهران

کارگران پیمانی انتظامات حریم ریلی خط 5 مترو تهران روز شنبه 28 تیر ماه نسبت به عدم پرداخت 3 ماه دستمزد و حق بیمه خود و همچنین نداشتن قرارداد کاری، اقدام به برگزاری تجمع کردند.

معترضان می گویند عدم پرداخت دستمزدها در این شرایط اقتصادی نابسامان و افزایش قیمتها، مشکلات را برای آنها که اکثراٌ نیز مستاجر می باشند دوچندان کرده است. یکی از کارگران می گوید در پی افزایش شیوع کرونا درکشور، شماری از آنان علاوه بر کار در مترو برای تامین هزینه های زندگی مجبور به کار دستفروشی شده اند.