حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه آب معدنی داماش

بنا به گزارش منتشره روز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه،کارگران کارخانه آب معدنی داماش نسبت به عدم دریافت حقوق معوقه خود دست به اعتراض زدند.

به گفته کارگران معترض،حقوق ماه های اسفند 98 و فروردین 99 و عیدی کارگران کارخانه آب معدنی داماش در استان گیلان پرداخت نشده است. این کارگران که از شرایط به شدت ناراضی‌ هستند در ادامه افزودند:این مجموعه در حال حاضر متعلق به هلدینگ گروه ملی است و هلدینگ باید پاسخگوی مشکلاتی باشند که برای کارگران این واحد تولیدی و خانواده‌های آنها پیش آمده است؛ زمانی که کارخانه را از شرکت سرمایه‌گذاری منصور آریا به بانک ملی واگذار می‌کردند باید فکر سرمایه انباشته و نقدینگی در گردش می‌بودند تا کار به اینجا نرسد.