حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه آجر جیل  کارون

کارگران کارخانه آجر جیل  واقع در شهرستان کارون روز شنبه 14 اسفند ماه با برپایی تجمعی خواهان رفع توقیف کارخانه و جلوگیری از فروش تجهیزات آن توسط بانک‌های طلبکار شدند.

این کارگران نسبت به عملکرد بانک‌ها و سایر طلبکاران که باعث بیکاری آنها شده است، اعتراض دارند. آنها خواستار جلوگیری از فروش تجهیزات و ماشین‌آلات این واحد تولیدی از سوی تعدادی از طلبکاران شدند. کارگران کارخانه آجر جیل سال‌ها در توقیف بود؛ اما بعد از پیگیری‌ کارگران بمدت چند ماه بازگشایی شد. در ادامه با شکایت دوباره طلبکاران، این واحد کارخانه توقیف و کارگران آن بیکار شدند. به گفته یکی از کارگران، وضعیت معیشتی آنها وخیم است و بسته شدن کارخانه باعث زیان‌های مالی زیادی به خانواده هاشان شده است.  گفتنی است وضعیت بیمه و بازنشستگی آنها هم تاکنون در ابهام می‌باشد.