حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه اسوه ایران

کارگران کارخانه تعطیل شده اسوه ایران واقع در شهرک صنعتی قزوین روز چهارشنبه ۱۵ دیماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست به تجمع زدند.

به گفته این کارگران، بعد از سه سال دوندگی برای وصول مطالبات معوقه خود، کارفرما زیر بار پرداخت کامل مطالبات کارگران نرفت و کارگران برای بازنشستگی از جیب خود هزینه کرده اند. گفتنی است از شهریور ماه سال ۹۶ همزمان با تعطیلی کارخانه، کارگران این واحد صنعتی برای وصول مطالبات مزدی، بیمه‌ای و سنواتی خود دچار مشکل شده‌اند.