حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه ایران چوکا از عدم ثبت عناوین شغلی سخت و زیان‌آور

طبق گزارشات شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران “چوکا” که در زمینه انواع کاغذ فعالیت تولیدی دارد، حدود ۸۰۰ کارگر دارد که شمار زیادی از آنها در شرایط سخت و زیان‌آور مشغول کارند.

گفتنی است، عناوین شغلی کارگران این کارخانه از سال ۱۳۸۲ در مشاغل سخت و زیان آور ثبت نشده و در مقابل کارفرما مدعی است لیست بیمه کارگران با ثبت عناوین سخت و زیان‌آور به تامین اجتماعی ارسال شده است اما تامین اجتماعی در درج عناوین سخت وزیان آوری در سوابق بیمه‌ای کوتاهی کرده است.باتوجه به ماهیت فعالیت شرکت چوکا و نیز شرایط آلودگی محیط کار، تمامی کارگران فنی این واحد مشمول قانون “سختی کار” قرار می‌گیرند.همچنین این نگرانی وجود دارد که امکان بازنشستگی پیش از موعد آن‌ها در آینده وجود نداشته باشد.