حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه حریر خوزستان

کارگران شاغل در کارخانه حریر خوزستان  روز دوشنبه 15 دیماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم تحقق وعده های مسئولان در خصوص رسیدگی به مشکلات این کارخانه و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، در محل کارشان دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران معترض در اینباره می گوید “۴ سال پیش، وقتی مشکلات کارگری در کارخانه حریر خوزستان بالا گرفت، فرماندار شوش و استاندار خوزستان، اقدام به برگزاری جلسات و به بحث و گفتگو با سهامداران پرداختند و در نهایت خبر از رفع مشکلات این کارخانه دادند. اما اکنون پس از گذشت ۴ سال، همچنان همان مشکلات کارگران به قوت خود باقی است و باز هم مدیرعامل شستا برای دادن وعده‌هایی که چشم امیدی به عملی شدن آن وجود ندارد، از کارخانه حریر خوزستان بازدید به عمل می‌آورد.”