حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه زَر فنر گلپایگان

 

روز چهارشنبه 12 تیرماه، جمعی از کارگران کارخانه زَر فنر گلپایگان  در اعتراض به عدم  پرداخت دستمزدهای معوقه خود و عدم  پرداخت  حق بیمه اعتراض کردند.

کارگران در خصوص تجمع خود اظهار داشتند: چندین ماه است که کارفرمای این کارخانه از پرداخت دستمزدهای آنها سرباز می زند و دستمزد ماه های گذشته نیز همیشه با تاخیر پرداخت شده است. آنها همچنین می گویند، چندین ماه است که علیرغم این مسئله بویژه در یک یا دو سال اخیر کراگران تهدید به اخراج می شوند. گرچه برخی از دستگاه‌های این شرکت فرسوده است، اما به کارگران فشار می‌آوردند که باید تولید را افزایش دهند. از طرف دیگر اگر نیروهای قراردادی تحت پوشش پیمانکار قرار بگیرند علاوه بر اینکه ممکن است تمام روزهای ماه بر سرکار نباشند حدود 400 الی 500 هزار تومان نیز از حقوق و مزایای شان کم می‌شود.