حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه سیمان سپهر

جمعی از کارگران بیکار شده کارخانه سیمان سپهر واقع در استان فارس در اعتراض به تعطیلی کارخانه و بیکاری خود در مقابل درب این کارخانه اقدام به برگزاری تجمع کردند.

با تعطیلی کارخانه سیمان سپهر واقع در شهرستان قیر و کارزین استان فارس، ۲۵۰ کارگر شغل خود را از دست دادند. این کارخانه از یک سال پیش با مشکل سوخت روبرو است و گاز آن اخیرا در اثر افزایش بدهی قطع شده بود. کارگران نگرانند تعطیلی کارخانه مقدمه اخراج آن‌ها باشد.