حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه غذایی و دارویی مازندران

کارگران 40 کارخانه غذایی و دارویی استان مازندران روز یکشنبه 18 آبانماه با خواست بازگشایی کارخانه ها و بازگشت به کار کارگران اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته کارگران، این کارخانه ها  به دلیل کمبود شدید روغن تعطیل و 1500 کارگر شاغل در آنها بیکار و یا به مرخصی اجباری فرستاده شدند. آنها همچنین می گویند، در استان مازندران 183 کارخانه در صنعت غذایی و دارویی فعالیت دارد که نیاز ماهانه آن ها به روغن پنج هزار تن است و تامین نشدن روغن مورد نیاز سبب رکود برخی از واحدهای تولیدی شده است.