حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه فرش و پتو مقدم

کارگران کارخانه فرش و پتو “مقدم” واقع در منطقه صنعتی شهر دولت آباد دراستان اصفهان روز دوشنبه 7 بهمن ماه در اعتراض به بیماری و مشکلات ریوی و تنفسی درپی نشر گازهای سمی در منطقه و بی توجهی  ادارات حفاظت محيط زيست  استان اصفهان وشهرستان “برخوار” تجمع کردند.

این کارگران در گفتگو با خبرنگار یک منبع خبری محلی ضمن بیان اینکه این آلودگی ها باعث بیماری و مشکلات ریوی و تنفسی برایشان شده است گفتند: علیرغم اینکه بارها با اداره محیط زیست شهرستان و استان نامه نگاری ونیز مراجعه کرده اند، تاکنون اقدامی در جهت کنترل آلاینده های محیطی انجام نشده است. نماینده کارگران معترض در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد محیط زیست شهرستان “برخوار” گفت: به نظر می رسد حضور کارشناسان محیط زیست صرفا تشریفاتی بود چون زمانی برای بررسی آمدند که کارخانه تعطیل بوده و یا از دودکش دود و گازی منتشر نمی شده است.