حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه قند تربت جام

ظهر روز چهارشنبه 25 تیر ماه جمعی از کارگران کارخانه تربت جام در اعتراض به عدم پرداخت چدین ماه دستمزد معوقه خود در محوطه کارخانه تجمع کردند.

به گفته کارگران معترض از زمان واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی مشکلات آنها دو چندان شده به طوریکه اکنون 9 ماه است هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. آنها همچنین می گویند عدم پرداخت دستمزدها مشکلات معیشتی زیادی برای خانواده هایشان به وجود آورده به طوریکه شماری از آنان  برای تامین نیازهای زندگی  در این شرایط کرونایی به دستفروشی روی آورده اند.