حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه قند ممسنی

گروهی از کارگران کارخانه قند ممسنی واقع در شهرستان رستم، روز دوشنبه 20 تیر ماه در اعتراض به محقق نشدن وعده‌های مسئولین در خصوص بازگشیایی این کارخانه اقدام به برگزاری تجمع کردند.

از قرار معلوم مقامات استانی در چند سال گذشته بارها وعده بازگشایی کارخانه را داده بودند؛ اما این کارخانه همچنان تعطیل می‌باشد. این کارگران همچنین خواهان پرداخت معوقات خود و پاسخگویی کارفرما در خصوص تداوم تعطیلی این کارخانه شدند. گفتنی است پیش از تعطیلی کارخانه ۱۵۰۰ نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم در این کارخانه و سایر مشاغل مرتبط فعالیت داشتند.