حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز

روز سه شنبه 20 اسفند ماه، شماری از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز که هم‌اکنون تنها بازماندگان کارخانه تعطیل شده قند و تصفیه شکر اهواز محسوب می‌‌شوند، با برپایی تجمع خواستار رفع مشکلات خود شدند.

برپایه گزارش منتشره  از مجموع کارگران شاغل در کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز بعد از اعلام تعطیلی این کارخانه در تیر ماه سال ۸۷، تنها ۱۶ نفر باقیمانده‌اند که به دنبال پرداخت سختی کار خود برای بازنشستگی هستند. این کارگران که سوابق کار آنها بیش از ۲۰ سال است، در ادامه گفتند: در این واحد قبل از تعطیلی حدود ۴۰۰ کارگر رسمی و قراردادی شاغل داشت که حدود ۱۳۰ کارگر قراردادی همزمان با تعطیل کارخانه بیکار شده و مابقی که رسمی بودند طی چند سال گذشته بازنشسته و بازخرید شده‌اند.