حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه ماشین لنت تهران

روز یکشنبه 29 تیر ماه جمعی از کارگران کارخانه “ماشین لنت تهران” واقع در شهرک صنعتی شرق در سمنان در اعتراض به پایمالی حقوق هایشان در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند.

این کارگران که بیش از 60 نفر می باشند در این خصوص می گویند،از سال 97 تاکنون دستمزدی دریافت نکرده اند. یکی از معترضان می گوید تاکنون چندین بار مقابل نهادهای مختلف دولتی تجمع کرده اند و پیگر مطالباتشان شده اند امان هیچ مقام مسئولی جوابگوی آنها نبوده است. وی می افزاید، علاوه بر این مدیریت شرکت مدارک کارگران جهت بازنشسته شدن را امضاء نمی کند و سختی کار آنان نیز پرداخت نشده است.