حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه هپکو اراک

روز پنجشنبه 29 خردادماه،کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به ادامه بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود دست به اعتراض زدند.

بنا به گزارشات منتشره،بعد از دو تجربه‌ی خصوصی‌سازی هپکو، موضوع بازگشت این واحد به دولت و واگذاری بدون هیچگونه پیش شرط به ایمیدرو در حالی مطرح می‌شود که ابهامات پیرامون آن بار دیگرصدای اعتراضات کارگران این کارخانه را بلند کرده است.به گفته یکی از کارگران معترض: عدم پرداخت منظم دستمزدها در این واحدهای تولیدی یکی از دلایل اعتراضات کارگران در این دوره است.