حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه هپکو اراک

روز دوشنبه 7 بهمن ماه شماری از کارگران کارخانه هپکو اراک در اعتراض به سطح نازل دستمزها و عدم پرداخت به موقع آن دست به تجمع زدند.
کارگران کارخانه هپکو اراک با اشاره به عدم پرداخت حقوق ماه های آذر و دی ماه سال جاری میگویند:عدم پرداخت منظم دستمزدها در واحدهای تولیدی مشکلات خانوادگی و معیشتی زیادی برای کارگران به وجود آورده است. آنها به علت مشکلات خصوصی‌سازی این واحد تولیدی و پایین بودن دستمزد‌ها نسبت به هزینه‌های واقعی زندگی، در تامین هزینه های زندگی دچار مشکل شده اند به طوریکه هر ساله سفره هایشان کوچک و کوچکتر می شود.