حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه پارس پامچال

کارگران کارخانه پارس پامچال روز سه شنبه 14 بهمن ماه در نسبت به عدم پرداخت  ۵ ماه دستمزد و ۸ ماه حق بیمه خود اعتراض کردند.

کارگران شاغل در کارخانه رنگ پارس پامچال واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین در این خصوص می گویند: نزدیک به ۱۱۰ کارگر در کارخانه پارس پامچال در بخش تولید مشغول کارند که در سال جاری پنج ماه حقوق و ۸ ماه حق بیمه آنان پرداخت نشده است.  به گفته کارگران این کارخانه، از چند ماه پیش فعالیت تولیدی کارخانه به دلیل تامین نشدن مواد اولیه به حداقل رسیده و این موضوع کارگران را نگران امنیت شغلی خود کرده است. کارگران پارس پامچال خواستار دریافت مطالبات معوقه خود و از سرگیری فعالیت تولیدی کارخانه هستند اما مسئولان ذیربط و کارفرما پاسخ قانع‌کننده‌ای به کارگران نمی‌دهند.