حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه پارس پامچال

کارگران کارخانه رنگ‌سازی “پارس پامچال” واقع در شهر صنعتی قزوین روز یکشنبه 10 اسفند ماه در آستانه سال نو با برپایی تجمعی خواستار دریافت مطالبات معوقه خود شدند.

معترضان در این خصوص می گویند هرکدام از آنها دارای  5 دستمزد معوقه می باشند  و با توجه به مخارج سنگین سال نو خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه خود می باشند. به گفته آنها؛ هم اکنون در کارخانه رنگ‌سازی  پارس پامچال نزدیک به ۱۱۰کارگر به صورت قراردادی مشغول کارند که در روزهای پایانی سال نگران تامین نیازهای خانواده‌های خود برای نوروز هستند. کارگران در ادامه تصریح کردند: تعویق در پرداخت مطالبات حقوقیشان در حالی ادامه ‌دارد که پیش از این مدیریت کارخانه وعده اصلاح وضعیت و پرداخت مطالبات کارگران را داده بود که تا این لحظه عملی نشده است.