حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان

روز جمعه 4 مهر ماه جمعی از کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان در اعتراض به بیکاری خود به دلیل تعطیلی کارخانه دست به اعتراض زدند.

کارگران معترض در این باره می گویند، به دنبال خصوصی‌سازی این  کارخانه در دهه 80 و  اجرای طرح اصل ۴۴ قانون اساسی، از  سال ۸۹ و با ورود تیم مدیریتی جدید به پلی اکریل اصفهان، وضعیت این کارخانه به سمت ورشکستگی پیش رفت و مشکلات کارگران آغاز شد. آنها همچنین می گویند  مشکلات این شرکت تا سال ۹۸ به اوج خود رسید تا جایی که بیش از ۹ ماه است که هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند