حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه چینی زرین ایران

روز یکشنبه 7 اردیبهشت ماه،کارگران چینی زرین ایران نسبت به معرفی جمعی از همکاران خود به بیمه بیکاری توسط مسئول کارخانه دست به اعتراض زدند.

به گفته کارگران معترض: به خاطر کرونا، تعدادی از کارگران که در خطوط تولید کار می‌کردند، به علت توقف کار، بیکار و به بیمه بیکاری معرفی شدند. کارگران تعداد معرفی‌شدگان به بیمه بیکاری را تا سیصد نفر اعلام کردند. این کارگران بابت آینده شغلی خود ابراز نگرانی کردند و خواستار ورود مسئولان به قضیه و حل مشکل چینی زرین ایران شدند.