حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کارخانه کمباین سازی تبریز

روز دوشنبه 12 آبانماه، جمعی از کارگران کارخانه کمباین‌سازی تبریز  با برپایی تجمع از مقامات مسئول خواستند از توقیف کارخانه و مصادره زمین و تجهیزات و ماشین‌آلات این واحد تولیدی ممانعت و به وضعیت کارخانه رسیدگی کنند.

این کارگران با برپایی این تجمع نسبت به توقیف کارخانه و مصادره زمین و تجهیزات و ماشین‌آلات این واحد تولیدی ازسوی یکی از بانک‌های خصوصی اعتراض کردند. معترضان می گویند سالها با تلاش شبانه‌روزی توانسته‌اند با وجود همه مشکلات اقتصادی فعالیت تولیدی کارخانه کمباین‌سازی را حفظ کنند اما چند سالی است این کارخانه تعطیل شده و اخیرا  یکی از بانک‌های خصوصی بابت مطالبات معوقه از مراجع قضایی حکم توقیف اموال کارخانه را دریافت کرده است.