حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کشت و صنعت لرستان

روز  دوشنبه 15 دیماه ، برای دومین روز متوالی جمعی از کارگران کشت و صنعت لرستان،  در اعتراض به بی توجهی مسئولین به خواسته هایشان اقدام به برپایی تجمع کردند.

یکی از معترضان در این خصوص می گوید از چندین ماه پیش تاکنون و  در این شرایط اقتصادی هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. وی همچنین می افزاید علاوه بر این، در این مدت حق بیمه آنان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده و کارگران در تمدید دفترچه های درمانی خود دچار مشکل شده اند. به گفته این کارگر یکی دیگر از مشکلات آنها وضعیت قراردادهایشان می باشد. این کارگران خواستار تبدیل وضعیت خود می باشند.