حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کشت و صنعت میان آب

گروهی از کارگران کشت و صنعت میان آب شوش روز پنجشنبه ۱۶ تیرماه، با برپایی تجمعی خواستار بازبینی در طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت کامل مطالبات سنواتی خود شدند.

شرکت کشت و صنعت میان‌آب شوش حدود ۵۷۰ کارگر قراردادی و رسمی شاغل دارد که کارگران آن‌ها نسبت به بازبینی نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل از سال ۹۶ بعد از خصوصی سازی اعتراض دارند. همچنین حدود ۱۱۰ نفر از کارگران بازنشسته از سال (۹۶) منتظر دریافت مابه‌التفاوت سنوات بازنشستگی خود هستند. طبق اظهارات این کارگران؛ پیش از این چندین بار پیگیر موضوع بازبینی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و مشکلات مربوط به همکاران قدیمی و بازنشسته خود بوده‌اند اما تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.