حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کنترل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز

روز سه شنبه 30 اردیبهشت ماه،کارگران کنترل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تبریز نسبت به پایین بودن سطح حقوق های خود اعتراض کردند.

معترضان با بیان اینکه هیچگونه کمک معیشتی از سوی شورای شهر و شهرداری به آنها نمی شود گفتند، کارگران از ساعت 6 صبح تا زمانی که اتوبوس ها تعطیل می شوند کار می کنند و به ازای  هر روز کاری 40 هزار تومان حقوق دریافت میکنند. آنها افزودند، کارگران اکثرا اجاره نشین هستند و حقوق یک میلیون و اندکی برای اجاره خانه و همچنین امرار معاش روزانه آنها کافی نیست.