حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران کنتور سازی ایران

روز یکشنبه 14 مهر ماه شماری از کارگران کارخانه کنتور سازی ایران در اعتراض به عدم تحقق وعده های مسئولین در خصوص تغییر وضعیت کارخانه و پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران، دست به تجمع زدند.

کارگران کارخانه کنتورسازی ایران با بیان اینکه در آخرین دور اعتراض آنها اعضای شورای تامین استان وعده تشکیل کارگروهی را برای تغییر وضعیت کارخانه و پرداخت مطالبات کارگران داده‌اند، در ادامه افزودند: از تقریبا ده روز پیش کارگران در پی  وعده‌های مسئولان، در محل کار خود حاضر شده‌ و منتظر عملی شدن وعده پرداخت مطالبات هستند. به گفته کارگران، طی یک سال گذشته آنها بارها به نهادهای مختلف دولتی در شهر قزوین مراجعه کرده و خواستار مشخص شدن وضعیت کارخانه و پرداخت 25 ماه دستمزد معوقه خود شده‌اند. ولی تاکنون هیچ مقامی پاسخگوی آنها نبوده است.