حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران گروه ملی فولاد اهواز

روز چهارشنبه 17 آبان ماه، جمعی از کارگران بخش های مختلف گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اقدامی اعتراضی در هر دو شیفت صبح و عصر،از رفتن به سالن های غذاخوری محل کار و خوردن غذای روزانه خود اجتناب کردند.

این اقدام در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل صورت گرفته است.ماههاست که مدیریت شرکت،وعده اجرای این طرح را داده اما به بهانه های مختلف از تحقق آن جلوگیری کرده است.به گفته کارگران معترض طرح طبقه بندی مشاغل باید به فوریت اجرا شود و در غیر این صورت دامنه و سطح اعتراض کارگران با تجمعات در داخل و خارج از شرکت گسترش خواهد یافت.