حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران گروه ملی فولاد اهواز

روز شنبه ۱ مرداد ماه، شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل دفتر یکی از نمایندگان مجلس و همچنین ساختمان استانداری خوزستان دست به تجمع زدند.

این کارگران بعداز تجمع مقابل دفتر یکی از نمایندگان مجلس به سوی استانداری راهپیمایی کرده  و در آنجا با برپایی تجمع و سردادن شعار خواستار “افزایش حقوق و دستمزد، فعال شدن برخی از خطوط تولیدیِ تعطیل شده و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل” شدند.