حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگرِان اخراج شده‌ی شهرداری جیرفت

حدود ۱۸۰ کارگر خدماتی اخراج شده ی شهرداری جیرفت روز دوشنبه 12 تیرماه با برپایی تجمعی خواستار رسیدگی به مشکلات و بازگشت به کار سابق خود هستند.

کارگران از بی‌توجهی شهردار سابق و اعضای فعلی شورای شهر جیرفت به وضعیت اشتغال کارگران بیکار شده انتقاد کردند و گفتند: شهردار سابق و اعضای شورای شهر جیرفت به خواسته‌ی بازگشت به کار و مشکلات معیشتی کارگران اهمیتی نمی‌دادند و حتی چندین‌بار مقابل دفاتر آنان تجمع کردند اما هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌اند.آنها با بیان اینکه ۱۸۰ کارگر، قربانی اختلافات مدیران شهرداری و دو دستگی آن‌ها شدند گفتند:وضعیت معیشتی‌شان خوب نیست و برای تامین مخارج زندگی درمانده شده‌اند و از شهردار جدید در خواست بازگرداندن هرچه سریعتر نیروهای بیکار شده شهرداری به کار سابقشان را داشتند.