حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگزاران مخابرات روستایی

روز سه شنبه 7 شهریورماه،نمایندگان جامعه‌ی کارگزاران مخابرات روستایی کشور از تاخیر در پرداخت حقوق مردادماه اعتراض کردند.

به گفته این نمایندگان،تاکنون حقوق مردادماه به حساب کارکنان مخابرات واریز نشده است.این تاخیر برای جامعه‌ی کارگزاران مخابرات روستایی که با حقوق حداقلی زندگی می‌کنند،بسیار مشکل‌ساز شده است.همچنین این کارکنان مخابرات افزودند:تاخیر در پرداخت حقوق‌ها برای مخابرات تبدیل به یک رویه‌ی عادی شده است.