حزب کمونیست ایران

اعتراض کانون صنفی معلمان ایران

روز پنجشنبه 25 اردیبهشت ماه،کانون صنفی معلمان ایران با اعتراض به ابلاغ حکم جدید ۱۰ سال زندان برای اسماعیل عبدی،این اقدام را در راستای سرکوب فعالان صنفی و نهادهای مدنی و مخالفت آشکار با هرگونه اقدام مثبت در جهت بهبود شرایط زندانیان به ویژه فعالان صنفی و سیاسی دانست.

بنا به اعلام این نهاد پرونده آقای عبدی که در آن به ۱۰ سال زندان محکوم شده، پیش از این مختومه شده بود.کانون صنفی معلمان همچنین بازگرداندن محمود بهشتی لنگرودی به زندان و جلوگیری از آزادی او، مخالفت با مرخصی محمد حبیبی، بازداشت ناهید فتحعلیان از معلمان بازنشسته تهران، احضار و بازجویی محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان، احضار جعفر ابراهیمی در تهران، اجرای حکم محمدعلی زحمتکش در شیراز، و همچنین احضار اسکندر لطفی به دادگاه در مریوان را «بخشی از چرخه‌ معیوب سرکوب فعالیت صنفی و تشکل‌های مستقل و قانونی» دانست و نسبت به آن اعتراض کرد.