حزب کمونیست ایران

اعتراض کانون صنفی معلمان نسبت به تایید حکم محمد حبیبی

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیه ای نسبت به تایید حکم بازخرید خدمت محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان محبوس در زندان تهران بزرگ، اعتراض کرد.

بر پایه این گزارش،این کانون ضمن بی ارزش خواندن حکم‌های این چنینی، از آمران خواست که پرونده سازی علیه معلمان و فعالان صنفی را متوقف کرده و معلمان دربند را سریعا آزاد کنند. همچنین تعدادی از انجمن های صنفی معلمان در داخل و خارج از کشور، نسبت به این موضوع و عدم تمدید مرخصی و بازگشت اسماعیل عبدی به زندان، واکنش نشان دادند.