حزب کمونیست ایران

اعتراض کشاورزان اصفهانی

روز دوشنبه ۲۲فروردین، کشاورزان حقابه‌دار اصفهان جهت مطالبات خود در مقابل استانداری اصفهان برای گرفتن حقابه قانونی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در جریان این تجمع اعتراضی کشاورزان با سردادن شعارهای اعتراضی نسبت به خشکی زاینده‌رود به دلیل سومدیریت‌ها و برداشت‌های غیرمجاز از زاینده‌رود و بارگذاری‌های بیش از اندازه از این رودخانه اعتراض کرده و خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند. با خشکسالی و کمبود آب، زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان که اغلب زیر کشت گندم، جو و یونجه بوده‌اند، به محلی به‌عنوان منشا ریزگردها تبدیل شده‌اند. به گفته معترضان وضعیت زندگی نزدیک به یک میلیون کشاورز ساکن این استان که بیشتر آن‌ها در مناطق شرقی زندگی می‌کنند، در سال‌های اخیر به علت فقدان آب، دچار بحران شده است.