حزب کمونیست ایران

اعتراض کشاورزان در پاریس و آلمان

روز چهارشنبه 6 آذرماه، شمار زیادی از کشاورزان و دامداران معترض فرانسوی و آلمانی به طور جداگانه با تراکتورهای خود به خیابان آمدند.

برپایه گزارشات منتشره، کشاورزان فرانسوی با آمدن به خیابانهای پاریس و لیون و مسدود کردن جاده ها، در خصوص اعتراضات خودمی گویند، خریدار محصولات عمده آنها که شرکت های زنجیره ای بزرگ هستند با آنها ارزان حساب می کنند و همین محصولات را در فروشگاه های زنجیره ای خود، بسیار گرانتر از قیمت خرید اولیه توزیع می کنند. آمارها نشان می دهند که بین سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ درآمد این کشاورزان کاهش ۷۵ درصدی داشته است. این در حالی است که فروشگاه های زنجیره ای بزرگ نه تنها کاهش سود نداشته اند بلکه با افزایش درآمد مواجه بوده اند. همچنین  هزاران کشاورز آلمان نیز در اعتراض به سیاست‌های کشاورزی این کشور در مرکز شهر برلین دست به تجمع زدند. نزدیک به ۱۰ هزار کشاورز معترض با به خیابان آوردن حدود هزار و ۸۰۰ تراکتور خیابان‌های اصلی پایتخت آلمان را مسدود کردند. آنها معتقدند مصوبه جدید دولت برای محدودسازی مصرف سموم آفت‌کش، توان رقابت محصولات کشاورزی آلمان را در مقابل محصولات وارداتی کاهش خواهد داد.