حزب کمونیست ایران

اعتراض کشاورزان رودبار ایرانشهر در بلوچستان

روز دوشنبه ۱۲ تیرماه جمعی از کشاورزان رودبار ایرانشهر واقع در بلوچستان در اعتراض به پرداخت نشدن سهمیه سوخت، جاده رودبار به ایرانشهر و کشاورزان قلعه گنج و کهنوج نیز با تراکتورهای خود جاده دولاب را مسدود کردند.

برپایه گزارشات منتشر شده در روزهای اخیر مسئولان استان سیستان و بلوچستان تصمیم به کاهش سهمیه سوخت کشاورزان گرفتند.گفتنی است که کشاورزان روز گذشته نیز با تراکتورهای خود راه های جنوب استان کرمان به سیستان و بلوچستان را مسدود کردند و خواستار لغو این تصمیم شدند.